להיות אמן ציוני בעולם מרושת

 נס יציאת מצרים ושחרור מאות אלפים בני עם אחד מכור העבדות  אחרי מאות שנות גלות , מחוויר בעיני לעומת הנס הציוני בן זמננו ,שחרור מיליוני יהודים מרדיפות, פוגרומים ושואה בעשרות ארצות, לאחר 2000 שנות גלות ושיבה לציון. הבחירה באפשרות להיות שותף מלא לנס ציוני זה, הינה הזדמנות שובת לב לאמן, הזדמנות חסרת תקדים בהיסטוריה העולמית.

Zionism seeks to ensure the future and distinctiveness of the Jewish people by fostering Jewish spiritual and cultural values in its historic homeland (World Zionist Organization, Jerusalem Program, 2004). The essays of the artists in the book explore their identity in relation to art and Zionism in the networked world.

For thoughts on interrelationships between art and Zionism in a postdigital age, see an introductory chapter for the book in English at http://zionistartists.blogspot.com or at  http://www.melalexenberg.com/paper.php?id=2 and in Hebrew at http://www.melalexenberg.com/paper.php?id=32